Jdi na obsah Jdi na menu

Sborník jednotlivých cviků

 

Při vytváření tohoto sborníku jsem se snažila vyvarovat využívání odborných popisů cviků z důvodu zkušenosti s neznalostí učitelů úplně celého názvosloví a hlavně z toho důvodu, aby tento sborník byl využitelný i pro „laickou veřejnost“ tedy pro rodiče, kteří chtějí  s dětmi cvičit i doma. Cviky jsou rozdělené podle části těla, na kterou nejvíce působí a po tomto rozdělení se dále dělí na protahovací a posilovací cviky. Na konci tohoto sborníku také najdete již připravené sestavy cviků natočené ve videích. Tvorbu tohoto sborníku bych nechtěla ukončit pouze odevzdáním této práce a chtěla bych v jeho tvorbě pokračovat i nadále a doplňovat do něj další vhodné cviky pomocí webových stránek.

Zahřátí celého těla:

1. KOLOTOČ: Stoj, overball si rychle předáváme z jedné ruky do druhé nad hlavou a poté pod           koleny.

Fotografie 1                        Fotografie 2                      Fotografie 3

dsc_1397.jpgdsc_1398.jpgdsc_1399.jpg

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

2. OPIČKA: Stojíme, předpažíme a pokrčíme jednu nohu. Pod ní si podáme overball do druhé ruky a to stejné na druhou stranu. Několikrát rychle opakujeme.

Fotografie 4                                        Fotografie 5                                         Fotografie 6

dsc_1400.jpgdsc_1401.jpgdsc_1402.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 7

dsc_1403.jpg

 

 

 

 

 

 

3. Nadechneme se, upažíme ruce a zároveň ukročíme pravou nohou, overball drží pravá ruka poté přísun pravou nohou k levé a zároveň chytíme overball oběma rukama před koleny a opakujeme na druhou stranu.

Fotografie 8                                         Fotografie 9                                         Fotografie 10

dsc_1404.jpgdsc_1405.jpg

dsc_1406.jpg
 

 

 

 

 

Fotografie 11                                        Fotografie 12

dsc_1407.jpgdsc_1408.jpg

 

 

 

 

 

 

4. HOUPAČKA: Postavíme se, rozkročíme nohy, obloukem obouruč dolů vyhodíme overball nad hlavu (nádech), chytíme obouruč a s výdechem stlačíme overball v dlaních. Přeneseme doleva obloukem dolů obouruč a opakujeme vyhození a zatlačení do balónku.

Fotografie 13                                       Fotografie 14                                       Fotografie 15

dsc_1409.jpgdsc_1410.jpgdsc_1411.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 16

dsc_1410.jpg

 

 

 

 

 

 

Krční páteř a její okolí:

PROTAŽENÍ

1. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme se a položíme levou dlaň na zem, úklon hlavy doprava (pravé ucho jde směrem k pravému rameni). Chvíli držíme a poté zopakujeme na druhou stranu. Můžeme provést i ve stoje nebo v sedě na židli.

Fotografie 17                                        Fotografie 18

dsc_1413.jpg

dsc_1414.jpg
 

 

 

 

 

 

2. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme se a položíme levou dlaň na zem, předkloníme hlavu vpravo a chvíli vydržíme. Poté zopakujeme na druhou stranu. Můžeme provést i ve stoje nebo v sedě na židli.

Fotografie 19                                       Fotografie 20

dsc_1415.jpgdsc_1416.jpg

 

 

 

 

 

 

3. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme se a upažíme levou ruku doleva od sebe o pár centimetrů tak, aby se konečky prstů dotýkala země a poté nakloníme hlavu uchem k rameni, chvíli vydržíme a to stejné opakujeme na druhou stranu. Hlavu můžeme opět dát i mírně doprava před rameno.

Fotografie 21                                       Fotografie 22

dsc_1417.jpgdsc_1418.jpg

 

 

 

 

 

 

4. Sedneme si do tureckého sedu nebo do sedu na paty a pomalu předkláníme hlavu před sebe a poté zase pomalu zvedáme až do mírného záklonu. Opakujeme asi 3 ×. Můžeme provést i ve stoje nebo v sedě na židli

Fotografie 23                                        Fotografie 24                                       Fotografie 25

dsc_1428.jpgdsc_1429.jpgdsc_1428.jpg

 
 

 

 

 

 

5. MANDARINKA: Sedneme si do tureckého sedu, dáme si ruce za hlavu, ramena držíme dole a pomalinku předkloníme hlavu k hrudníku „mačkáme mandarinku“ a poté vytlačíme ruce zase hlavou nahoru a narovnáme se. Několikrát zopakujeme. Můžeme provést i ve stoje nebo v sedě na židli.

Fotografie 26                                        Fotografie 27                                      Fotografie 28

dsc_1419.jpgdsc_1420.jpg

dsc_1421.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme se a ruce si položíme na kolena dlaní dolů a začneme zvedat ramena k uším s nádechem a zase dolů od uší s výdechem co nejvíce to jde. Zopakujeme asi 10 ×. Můžeme provést i ve stoje nebo v sedě na židli.

Fotografie 29                                        Fotografie 30                                      Fotografie 31

dsc_1422.jpgdsc_1423.jpg

dsc_1422.jpg

 

 

 

 

 

 

7. Lehneme si na záda, dáme si overball pod krk a otáčíme hlavu na jednu stranu , na druhou stranu a poté ukláníme nahoru a dolů.

Fotografie 32                                       Fotografie 33                                       Fotografie 34

dsc_1424.jpgdsc_1425.jpgdsc_1426.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 35

dsc_1427.jpg

 

 

 

 

 

 

8. Sedneme si na paty, uvolněně předpažíme, pomalu se předkláníme s výdechem a bradu tlačíme směrem k hrudníku a poté se zase narovnáváme s nádechem.

Fotografie 36                                        Fotografie 37                                      Fotografie 38

dsc_1428.jpgdsc_1429.jpgdsc_1430.jpg

 

 

 

 

 

 

9. OBRATEL PO OBRATLI: Stoupneme si mírně rozkročmo a začneme se pomalu ohnutě předklánět – obratel po obratli hlavou dolů a s výdechem kam to jde. Ruce a hlava jsou úplně uvolněné. Nemusíme se za každou cenu dotknout země, u tohoto cviku nám jde spíše o uvolnění krční páteře. A poté zase nahoru.

Fotografie 39                                        Fotografie 40                                      Fotografie 41

dsc_1431.jpgdsc_1432.jpgdsc_1433.jpg

 

 

 

 

 

 

10. BIM – BAM: Cvik provádíme ve stoje, v sedě na židli nebo v sedu na zemi. Narovnáme se, předkloníme hlavu a zhoupneme ji k rameni doprava a poté doleva. Několikrát opakujeme.

Fotografie 42                                        Fotografie 43

dsc_1434.jpgdsc_1435.jpg

 

 

 

 

 

 

11. Cvik provádíme ve stoje, v sedě na židli nebo v sedu na zemi. Narovnáme se a začneme kroužit rameny. Zvedneme je nahoru (nádech) a dozadu a dolů (výdech) a zase zpět dopředu a nahoru s nádechem. Několikrát opakujeme.

Fotografie 44                                       Fotografie 45                                       Fotografie 46

dsc_1436.jpgdsc_1437.jpgdsc_1438.jpg

 

 

 

 

 

 

12. Cvik provádíme ve stoje, v sedě na židli nebo v sedu na zemi. Narovnáme se, otočíme hlavu doprava a poté doleva. Několikrát opakujeme.

Fotografie 47                                       Fotografie 48

dsc_1439.jpgdsc_1440.jpg

 

 

 

 

 

 

POSÍLENÍ

1. MOTÝLEK: Lehneme si na břicho, ruce položíme dlaněmi do země pokrčené tak, aby loket svíral pravý úhel a podpaží ho svíralo také. Dáme si pozor, aby se nám ramena nezvedala směrem k uším a aby hrudník tlačil spíše do země, než aby se nám dělal na zádech hrb a začneme ruce pomalu zvedat od země, chvíli vydržíme a poté zase položíme. Zopakujeme asi 10 ×.

Fotografie 49                                        Fotografie 50

dsc_1441.jpgdsc_1442.jpg

 

 

 

 

 

 

2. OKO: Lehneme si na břicho položíme si ruce před sebe na lokty do úrovně ramen. Obličej máme směrem do země a začneme pomalu pohybovat hrudníkem tak, jako bychom na něm měli oko a to oko se chtělo podívat před nás, zároveň jde hlava do záklonu a nadechujeme se. Poté začneme vydechovat a povolíme zpět do počáteční polohy. Několikrát zopakujeme. Toto cvičení lze provést i s overballem, který položíme pod hrudník.

Fotografie 51                                        Fotografie 52

dsc_1443.jpgdsc_1444.jpg

 

 

 

 

 

 

Prsní svaly:

PROTAŽENÍ

1. Lehneme si na záda, pokrčíme nohy, pravou nohu dáme přes levou tak, aby se nám kotník pravé nohy dotýkal kousek pod kolenem levé nohy. Pravou ruku natáhneme od těla. Nohy překlopíme v této poloze doleva a hlavu doprava. Pravou ruku začneme posouvat směrem k hlavě dokud to jde a v té poloze, kde to nejvíc táhne chvíli vydržíme a zhluboka dýcháme. Poté uvolníme a zopakujeme na druhou stranu.

Fotografie 53                                      Fotografie 54                                        Fotografie 55

dsc_1606.jpgdsc_1445.jpg

dsc_1606.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 56

dsc_1446.jpg

 

 

 

 

 

 

2. Lehneme si na záda, máme natažené nohy. Levou nohu pokrčíme a otočíme i s celým trupem doprava, obě ruce máme upažené od těla a hlavu směrem doprava. Zhluboka dýcháme a chvíli v této poloze vydržíme. Poté zopakujeme na druhou stranu.

Fotografie 57                                       Fotografie 58                                      Fotografie 59

dsc_1606.jpgdsc_1447.jpgdsc_1606.jpg

 
 
 
 
 
 
 

Fotografie 60

dsc_1449.jpg

 

 

 

 

 

 

3. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme se a vzpažíme ruce nahoru, dlaně vytočíme vzhůru a prsty zaklesneme do sebe, nadechneme se a s výdechem pootočíme trup vpravo a zpět na střed, nadechneme se a pak s výdechem zase vlevo. Několikrát zopakujeme.

Fotografie 61                                       Fotografie 62                                       Fotografie 63

dsc_1450.jpgdsc_1451.jpgdsc_1450.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 64

dsc_1452.jpg

 

 

 

 

 

 

4. Cvik provádíme v sedu na zemi, na židli nebo ve stoje. Narovnáme se. Overball chytíme za zády, ruce máme protažené směrem k zemi a prohneme se v hrudníku.

Fotografie 65

dsc_1453.jpg

 

 

 

 

 

 

POSÍLENÍ

1. Sedneme si pokrčmo, vzpažíme a uděláme hrudní záklon s nádechem. Poté se ohneme, bradu a kolena tlačíme s výdechem k hrudníku. Několikrát opakujeme. Lze provést také v sedě na židli s overballem za zády.

Fotografie 66                                       Fotografie 67                                        Fotografie 68

dsc_1454.jpgdsc_1455.jpgdsc_1456.jpg

 

 

 

 

 

 

2. Vezmeme si overball, postavíme se rovně a upažíme pravou rukou vpřed, overball držíme v této ruce a a začneme kmitat nahoru a dolů a směřovat rukou do boku, pak zase zpět a až budeme zpět před tělem tak předáme overball do levé ruky a zopakujeme to celé na druhou stranu. Tento cvik opakujeme na obě ruce asi 3 ×.

Fotografie 69                                       Fotografie 70                                       Fotografie 71

dsc_1458.jpgdsc_1459.jpgdsc_1460.jpg

 

 

 

 

         Fotografie 72                                       Fotografie 73

dsc_1461.jpgdsc_1462.jpg

 

 

 

 

 

 

3. SPRCHA: Postavíme se. Ruce s overballem dáme nad hlavu, nadechneme se a s výdechem tlačíme do overballu. S nádechem zase uvolníme a několikrát opakujeme.

Fotografie 74                                       Fotografie 75

dsc_1464.jpgdsc_1465.jpg

 

 

 

 

 

 

4. HOUBA: Postavíme se, ruce s overballem dáme před hrudník, nadechneme se a tlačíme do sebe jako když ždímáme houbu s výdechem. S nádechem zase uvolníme a několikrát opakujeme.

Fotografie 76                                       Fotografie 77

dsc_1466.jpgdsc_1467.jpg

 

 

 

 

 

 

​Vzpřimovače trupu, břišní svaly a páteř:

PROTAŽENÍ:

1. KOBRA: Lehneme si na břicho, poté se opřeme o dlaně, ruce propínáme kam to jde (ne každému se daří ruce úplně napnout, někteří se při úplném napnutí zlomí v bedrech a to nechceme), hlava jde do prodloužení páteře a prohýbáme páteř s nádechem, chvíli vydržíme a povolíme s výdechem.

Fotografie 78

dsc_1468.jpg

 

 

 

 

 

 

2. KOČKA: Zaujmeme vzpor klečmo „klekneme si na 4 nohy jako kočka“. Postupně budeme s nádechem prohýbat páteř – obratel po obratli až dostaneme hlavu do mírného záklonu. A poté zase s výdechem ohýbat páteř – obratel po obratli. Opakujeme minimálně 5 ×.

Fotografie 79                                       Fotografie 80                                      Fotografie 81

dsc_1470.jpgdsc_1469.jpg

dsc_1470.jpg
 

 

 

 

 

Fotografie 82                                       Fotografie 83

dsc_1471.jpgdsc_1470.jpg

 


 


 

 

 

3. KÁMEN: Klekneme si a natáhneme ruce před sebe v prodloužení trupu. Natahujeme co nejvíce před sebe a tlačíme do země. Poté můžeme ještě ručkovat po zemi vpravo a zpět a poté na druhou stranu.

Fotografie 84

dsc_1473.jpg

 

 

 

 

 

 

4. Lehneme si na záda, skrčíme nohy k trupu a obemkneme je pomocí rukou pod koleny, přitáhneme kolena k hrudníku – výdech a s nádechem budeme koleny tlačit proti odporu dlaní a hýžděmi tlačit do podložky. Chvíli vydržíme a několikrát opakujeme.

Fotografie 85                                       Fotografie 86

dsc_1474.jpgdsc_1475.jpg

 

 

 

 

 

 

5. MIMINKO: Lehneme si na záda, skrčíme nohy k trupu a rukama se chytíme zevnitř nohou na šlapkách a šlapkami budeme tlačit proti odporu dlaní. Chvíli tlačíme a poté povolíme a několikrát opakujeme. V této poloze se můžeme také pohupovat ze strany na stranu jako „spokojené miminko“.

Fotografie 87                                       Fotografie 88                                       Fotografie 89

dsc_1476.jpgdsc_1477.jpgdsc_1478.jpg

 

 

 

 

 

 

6. Lehneme si na záda, pokrčíme nohy a obemkneme je pomocí rukou pod koleny. Začneme se houpat dopředu dozadu a provedeme si „masáž páteře“.

Fotografie 90                                       Fotografie 91                                       Fotografie 92

dsc_1479.jpgdsc_1480.jpgdsc_1481.jpg

 

 

 

 

 

 

7. Lehneme si na záda a dáme si pod ně overball. Začneme se posouvat po overballu tak, aby nám přejel po celé páteři nahoru a dolů. Několikrát opakujeme.

Fotografie 93                                        Fotografie 94                                      Fotografie 95

dsc_1482.jpgdsc_1483.jpgdsc_1484.jpg

 

 

 

 

 

 

8. Sedneme si do tureckého sedu, opřeme se dlaněmi za sebou a pomalu zvedneme hýždě nahoru a prohneme se v zádech a vytlačujeme hýždě kam to jde. Poté povolíme zpět do tureckého sedu.

Fotografie 96                                        Fotografie 97

dsc_1488.jpgdsc_1489.jpg

 

 

 

 

 

 

9. STROM: Postavíme se, ruce s overballem dáme nad hlavu a začneme se naklánět celým trupem do stran jako strom ve větru.

Fotografie 98                                       Fotografie 99                                       Fotografie 100

dsc_1490.jpgdsc_1491.jpg

dsc_1490.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 101

dsc_1492.jpg

 

 

 

 

 

 

10. MÁVÁNÍ NA KAMARÁDA: Posadíme se do tureckého sedu, pravou dlaň položíme na zem a levou vzpažíme nad hlavu. Mírně se nakloníme na levou stranu, zamáváme a vrátíme. Opakujeme na druhou stranu.

Fotografie 102                                       Fotografie 103

dsc_1494.jpgdsc_1493.jpg

 

 

 

 

 

 

POSÍLENÍ

1. Lehneme si na záda zvedneme natažené nohy a začneme jimi kmitat. Napočítáme do deseti, povolíme a opakujeme alespoň 5 ×.

Fotografie 104                                     Fotografie 105

dsc_1495.jpg

dsc_1496.jpg

 

 

 

 

 

 

2. Lehneme si na záda zvedneme natažené nohy do pravého úhlu s podlahou. Začneme zvedat s nohama i břicho a začneme natažené nohy překlápět za sebe až se dotýkáme země nárty – leh vznesmo. Můžeme si podepřít záda rukama. Chvíli vydržíme a poté se pomalu překlopíme zpět.

Fotografie 106                                      Fotografie 107                                     Fotografie 108

dsc_1499.jpgdsc_1500.jpgdsc_1501.jpg

 

 

 

 

 

 

3. PRKNO: Lehneme si na břicho, zapřeme se dlaněmi do země, natáhneme nohy a opřeme se o špičky tak, abychom byli rovní jako prkno. Chvíli držíme a poté povolíme.

Fotografie 109

dsc_1503.jpg

 

 

 

 

 

 

4. Zaujmeme polohu vzpor klečmo neboli polohu kočky – „klekneme si na všechny čtyři“. Natáhneme a poté zvedneme levou nohu do protažení s trupem, ale jen kam to jde (noha nemusí být v rovině se zády) a poté natáhneme ještě pravou ruku do protažení s trupem a držíme až napočítáme do deseti. Poté povolíme zpět do polohy kočky až si odpočineme, zopakujeme to celé na druhou stranu.

Fotografie 110                                      Fotografie 111                                     Fotografie 112

dsc_1505.jpgdsc_1506.jpg

dsc_1508.jpg

 

 

 

 

 

 

Fotografie 113

dsc_1507.jpg

 

 

 

 

 

 

5. STŘECHA: Začneme v poloze kočky. Dlaně položíme o dlaň dopředu, postavíme se na špičky a pomalu se zvedneme s výdechem, hýždě nahoru až jsme ve tvaru střechy. Vyrovnáme se, vypneme koleno, paty by měly být až na zemi, ale nemusí a hrudník tlačíme směrem ke kolenům. Hlavu máme uvolněnou. V této poloze zhluboka dýcháme a můžeme třeba došlapovat jednou a pak zase druhou patou na zem. Poté uvolníme.

Fotografie 114                                      Fotografie 115                                     Fotografie 116

dsc_1510.jpgdsc_1511.jpgdsc_1514.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 117

dsc_1515.jpg

 

 

 

 

 

 

6. Provedeme střechu a poté zvedneme pravou nohu do vzduchu, chvíli vydržíme, vrátíme a po té to stejné provedeme s levou nohou.

Fotografie 118                                      Fotografie 119                                     Fotografie 120

dsc_1519.jpgdsc_1520.jpgdsc_1519.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 121

dsc_1521.jpg

 

 

 

 

 

 

7. ŽRALOČÍ nebo KROKODÝLÍ TLAMA: Lehneme si na bok, pokrčíme obě nohy. Koleno vrchní nohy pak zvedáme nahoru a dolů (otevíráme a zavíráme tlamu), ale chodidla necháváme stále u sebe.

Fotografie 122                                     Fotografie 123                                     Fotografie 124

dsc_1523.jpgdsc_1524.jpgdsc_1525.jpg

 

 

 

 

 

 

8. PRVNÍ POSTAVENÍ SE MIMINKA: Začínáme v pozici kočky. Nejprve postavíme pravou nohu před sebe, poté levou. Jsme v podřepu a jdeme zase zpět do kočky. Nejprve pravá a poté levá. Několikrát opakujeme.

Fotografie 125                                      Fotografie 126                                      Fotografie 127

dsc_1526.jpgdsc_1527.jpgdsc_1528.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 128                                      Fotografie 129

dsc_1529.jpgdsc_1530.jpg

 

 

 

 

 

 

9. FORMULE 1: Posadíme se na overball, ruce předpažíme, nohy máme natažené a střídavě napínáme od sebe a stahujeme k sobě chodidla. Ruce mohou předvádět pohyb jako když točí volantem.

Fotografie 130                                     Fotografie 131

dsc_1531.jpgdsc_1532.jpg

 

 

 

 

 

 

10. MOST: Sedíme na overballu, nohy natažené, uděláme vzpor ležmo zády dolů a držíme. Poté zase povolíme a opakujeme.

Fotografie 132                                      Fotografie 133

dsc_1535.jpg

dsc_1531.jpg

 

 

 

 

 

 

11. RYBIČKA: Overball si dáme mezi kotníky, natáhneme nohy. Lehneme si na pravý bok, pravá ruka pod hlavou, levou se opřeme před sebou. A začneme kmitat nohama. Poté se otočíme na druhou stranu a opakujeme.

Fotografie 134                                      Fotografie 135                                     Fotografie 136

dsc_1536.jpgdsc_1537.jpg

dsc_1539.jpg
 

 

 

 

 

  

Fotografie 137

dsc_1538.jpg

 

 

 

 

 

 

12. Lehneme si na záda. Overball dáme mezi kotníky a snažíme se narovnané nohy natáhnout až za hlavu. Chvíli držíme a poté povolíme.

Fotografie 138                                      Fotografie 139

dsc_1540.jpgdsc_1541.jpg

 

 

 

 

 

 

13. KOLO: Pod pánev si dáme overball, lehneme si na záda a nohy zvedneme nahoru a budeme s nimi střídavě kroužit jako bychom jeli na kole.

Fotografie 140                                      Fotografie 141                                     Fotografie 142

dsc_1542.jpgdsc_1543.jpgdsc_1544.jpg

 

 

 

 

 

 

14. NŮŽKY: Pod pánev si dáme overball, lehneme si na záda a nohy zvedneme nahoru a budeme s nimi střídavě kmitat jako když stříhají nůžky.

Fotografie 143                                      Fotografie 144

dsc_1545.jpgdsc_1546.jpg

 

 

 

 

 

 

15. STĚRAČE: Pod pánev si dáme overball, lehneme si na záda a nohy zvedneme nahoru a budeme je obě naklánět napravo a pak zase nalevo a několikrát opakujeme.

Fotografie 145                                      Fotografie 146                                     Fotografie 147

dsc_1548.jpgdsc_1549.jpgdsc_1548.jpg

 

 

 

 

 

 

16. BOJOVNÍK: Položíme si overball na zem před sebe a postavíme se. Vytočíme pravou nohu a položíme ji za sebe. Natáhneme se pro overball a zvedneme ho nad hlavu, Chvíli držíme a poté přinožíme pravou nohu zpět k levé. To samé opakujeme na druhou stranu.

Fotografie 148                                      Fotografie 149                                     Fotografie 150

dsc_1550.jpgdsc_1551.jpgdsc_1552.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 151                                      Fotografie 152

dsc_1553.jpgdsc_1554.jpg

 

 

 

 

 

 

17. Postavíme se do již zmíněné pozice kočky. Zvedneme pravou ruku nahoru, vrátíme ji zpět a podsuneme pod hrudníkem. Chvíli v této poloze vydržíme. Poté vrátíme do pozice kočky a opakujeme to samé na druhou stranu.

Fotografie 153                                     Fotografie 154                                     Fotografie 155

dsc_1526.jpgdsc_1556.jpg

dsc_1557.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 156                                      Fotografie 157                                     Fotografie 158

dsc_1558.jpg

dsc_1559.jpgdsc_1526.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 159                                      Fotografie 160                                     Fotografie 161

dsc_1560.jpg

dsc_1561.jpg

dsc_1562.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 162                                      Fotografie 163

dsc_1563.jpg

dsc_1526.jpg

 
 

 

 

 

 

 

18. PŘEDÁVÁNÍ OVERBALLU: Uděláme dvojice. Děti si sednou naproti sobě. Jedno z dětí si dá overball mezi kotníky a lehnou si na záda. Poté si overball předávají pouze pomocí nohou a snaží se na něj nedívat. Ten, který overball dostane natáhne nohy s overballem za sebe, dá je zpět a předá overball zase druhému.

Fotografie 164                                      Fotografie 165                                     Fotografie 166

dsc_1566.jpgdsc_1567.jpgdsc_1568.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 167                                      Fotografie 168                                      Fotografie 169

dsc_1571.jpgdsc_1572.jpgdsc_1573.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 170                                      Fotografie 171

dsc_1574.jpgdsc_1575.jpg

 

 

 

 

 

 

Dolní končetiny:

1. Stojíme, overball dáme nad hlavu obouruč a pomalu se začneme s rovnými zády předklánět. Až to nejde dál tak se chvilku zastavíme a spustíme tělo dolů a overballem se dotkneme země. Poté pomalu obratel po obratli rolujeme zpět do stoje.

Fotografie 172                                      Fotografie 173

dsc_1576.jpgdsc_1577.jpg

 

 

 

 

 

 

2. Sedneme si do sedu s nataženýma nohama a budeme overball kutálet směrem ke špičkám a zase zpět k trupu.

Fotografie 174                                      Fotografie 175                                     Fotografie 176

dsc_1583.jpgdsc_1584.jpgdsc_1585.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 177                                     Fotografie 178

dsc_1586.jpgdsc_1587.jpg

 

 

 

 

 

 

3. PRINCEZNA, MOŘSKÁ PANA A ŽOLÍK: Začínáme v sedu s nataženýma nohama. Nejprve napneme chodidla „do špičky“ = princezna, poté mírně vytočíme chodidla do stran = mořská pana a poté vytočíme chodidla úplně = žolík. Několikrát opakujeme.

Fotografie 179                                      Fotografie 180                                     Fotografie 181

dsc_1590.jpgdsc_1591.jpgdsc_1592.jpg

 

 

 

 

 

 

Cvičení na plochou nohu:

1. PONOŽKY DOLŮ: Děti se pokusí sundávat si vzájemně ponožky pouze pomocí nohou. Toto cvičení může provést i každý zvlášť.

Fotografie 182                                      Fotografie 183                                     Fotografie 184

dsc_1594.jpgdsc_1597.jpgdsc_1598.jpg

 

 

 

 

 

 

2. VIDĚNÍ NOHAMA: Po tělocvičně rozneste různé předměty blízko od sebe. Děti pak budou bosí chodit se zavřenýma očima po předmětech. A mohou hádat o jaký předmět jde.

 

Uvolňující cviky:

1. SPOKOJENÉ MIMINKO: Lehneme si na záda, pokrčíme nohy a chytíme se z vnitřní strany chodidel a začneme se pohupovat ze strany na stranu nebo dozadu, dopředu jako „spokojené miminko“.

Fotografie 185                                       Fotografie 186                                    Fotografie 187

dsc_1600.jpgdsc_1601.jpgdsc_1602.jpg

 

 

 

 

 

Fotografie 188                                      Fotografie 189

dsc_1603.jpgdsc_1605.jpg

 

 

 

 

 

 

Relaxační cvičení:

1. Pozice MRTVOLY: Lehneme si na záda, ruce dáme volně mírně od těla a nohy mírně od sebe a povolíme je tak, že špičky směřují od sebe. Uvolníme celé tělo, zhluboka dýcháme.. V této poloze je spousta možností jak pomoci dětem se uvolnit:

  • Jmenujeme jednotlivé části těla a říkáme dětem, aby je uvolnily a nechaly je padat do země. Po uvolnění všech částí budeme chvíli potichu a necháme je odpočívat. Poté je pomalu dotekem probudíme a ony se pomalu posadí. (Tato relaxace je vhodnější pro 3. - 5. ročník ZŠ. Mladší děti mohou mít problém s chápáním co je uvolnění. Pro tyto děti je lepší motivace s čokoládou nebo ledem viz. níže.)​Řekneme dětem, aby si představily, že jsou ve vesmíru a vypadly z vesmírné lodě a teď letí vesmírem a jsou uvolnění.

  • Děti si představí, že jsou čokoláda. Nejprve ztuhnou jako čokoláda, ale jsou na sluníčku a sluníčko je začne rozpouštět a děti se také rozpouští a uvolňují. Můžeme nejprve obejít děti a vyzkoušet jestli jsou opravdu ztuhlé a poté jestli jsou opravdu uvolněné.

  • Stejným způsobem jako s čokoládou můžeme toto cvičení provést s ledem. Děti jsou kostka ledu, která se rozpouští.

Fotografie 190

dsc_1606.jpg

 

 

 

 

 

 

2. VAŘENÍ PIZZY: Děti si sednou za sebe do kroužku, tak aby všechny dosáhly na záda dítěte před sebou. Začneme „hníst těsto“ na zádech dítěte před sebou – rukama mu mačkáme na zádech jako bychom hnětli těsto a poté těsto na zádech vyválíme a začneme na něj dávat suroviny. Děti si mohou začít vybírat, jaké suroviny použijeme, například: natřeme na pizzu rajčatovou omáčku, poklademe plátky šunky a sýru, dáme tam olivy, kukuřici, žampiony atd. Nakonec jemně drcneme do zad jako bychom dali pizzu do pece.

 

3. MASÁŽ OVERBALLEM: Děti se rozdělí do dvojic a jedno z nich si lehne na břicho. Dítě vezme overball a jezdí druhému dítěti postupně po celém těle. Děti se poté vymění a dítě, které bylo masírováno namasíruje druhé dítě. Lze využít i nějaké malé pichlavé balonky nebo jiné pomůcky.

 

4. MASÁŽ MEDVÍDEK: Děti se rozdělí do dvojic a jedno z dvojice si lehne na břicho. Učitel říká: Představte si, že jste malý medvídek, který se zachumlal do postýlky k zimnímu spánku a nemůže usnout, tak kouká z okýnka (děti mají zavřené oči) a vidí jak začalo pršet (dítě bude druhému prstíky ťukat do zad jakoby mu na ně pršelo), poté začnout padat kroupy (tak budeme ťukat silněji, ale musíme děti upozornit, že to nesmí druhého bolet) a poté bude sněžit (tak budeme jemně ťukat prstíky jakoby jsme hráli na klavír), ale medvídek nám pořád neusnul. Tak co budeme dělat dál, děti? Musíme medvídka pohladit (tak děti budou druhého hladit hezky po zádech). Poté se vymění.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář